chain.jpg

RISE

RISE är en paraplyorganisation - en samlad innovationspartner - som innefattar forskningsinstitut, testbäddar och demonstrationsmiljöer. RISE ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Man jobbar med forskning, utveckling, innovation, utbildning, test och verifiering.

 

www.ri.se