chain.jpg

R1 Svarvare

R1 Svarvare i Eslöv är ett verkstadsföretag som erbjuder svarvade eller frästa detaljer, komponenter och finmekanik. Kunderna är allt från tillverkare av utrustning till processindustri, medicinteknisk utrustning eller rymd, radar och telecom. Företaget skräddarsyr produkter efter kundernas behov.

www.r1svarvare.se