chain.jpg

Protega

Protega i Trelleborg arbeta med produkter för passivt brandskydd. Företaget producerar brandskyddssystem för betong-, stål- och träkonstruktioner, samt system för brandtätning och brandfogning. Protegas pågående största projekt är Mall of Scandinavia där man levererat över 120 ton brandskyddsfärg.

 

www.protega.se