chain.jpg

Packbridge

Vi är ett internationellt och medlemsbaserat förpackningsnätverk, eller kluster, för förpackningsindustrin och alla dess intressenter, kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och människor. Packbridge har sitt huvudkontor i Malmö.

www.packbridge.se