chain.jpg

Oresund Heavy Industries

Oresund Heavy Industries AB är moderbolag för dotterbolagen Oresund Dry Docks AB och Oresund Steel Construction AB. Gruppen arbetar med reparation och rekonstruktion av fartyg och tillverkning av stora, komplexa stålkonstruktioner.

 

 

www.ohiab.eu