chain.jpg

Nolato MediTor

Nolato Meditor i Torekov är del av en svensk, börsnoterad koncern. Företaget utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till sjukvårdsindustrin. Man erbjuder konceptutveckling, produktdesign och processoptimering till volymproduktion, vidareförädling, montering och logistik.

www.nolato.com/medical