chain.jpg

Möckeln Wood

Möckeln Wood i Killeberg är ett sågverk som arbetar med virkestorkning och hyvling, samt försäljning av pellets, och sågat och hyvlat virke.

www.mockelngruppen.se