chain.jpg

Mine

MINE står för Mentorship, Inspiration, Networking och Education och det är dessa fyra grundpelare som organisationen vilar på. Man jobbar för större etnisk mångfald i näringslivet.

www.mine.se