chain.jpg

Lundgren Machinery

Lundgren Machinery i Hjärup tillverkar förpackningsmaskiner och annan apparatur till främst livsmedels- och läkemedelsbranschen. Tillverkningen baseras på kunskaper inom mekanik, pneumatik, automation och elektronik.

www.lundgrenmachinery.se