chain.jpg

Kisab

KISAB är ett verkstadsföretag i Kristianstad med inriktat på svetsning, maskinbearbetning och legotillverkning. De flesta av kunderna finns i process-, massa- och livsmedelsindustrin i södra Sverige. Kisab är underleverantör till kärnkraftsindustrin, MAX IV-laboratoriet i Lund och CERN i Schweiz.

www.kisab.eu