chain.jpg

Johnson Matthey Formox

Baserat på expertkunskaper inom bland annat materialkunskap, utvecklar och producerar Johnson Matthey Formox högteknologiska produkter som gynnar miljön. Ett exempel är katalysatorer och absorptionsmedel för gaser och vätskor.

 

www.matthey.com