chain.jpg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden framställer utvecklar och tillverkar metallpulver till fordonskomponenter och andra metallkomponenter med höga krav på slitage och kostnadseffektivitet.

 

 

www.hoganas.com