chain.jpg

GLF Genarps lådfabrik

GLF Genarps lådfabrik, tillverkar och bedriver handel med lastbärare, träemballage och tillbehör till emballering samt återvinning av lastbärare och träemballage.

 

www.glf.se