chain.jpg

Färe Industricenter

Färe Industricenter är beläget i Sibbhult i nordöstra Skåne. Här finns en lång rad samverkande företag inom olika branscher.

 

www.fareindustricenter.se