chain.jpg

Examec

Examec är specialiserat på avancerat maskinbygge i mindre serier. Man arbetar med montage och tillverkning av detaljer med hög precision, gärna större detaljer. Konstruktion, projektledning, el, automation och slutprovning.

 

www.examec.com