chain.jpg

ESS

European Spallation Source (ESS) är ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC), en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.


www.europeanspallationsource.se