chain.jpg

Epiluvac

Epiluvac, med huvudkontor i Lund, erbjuder utrustning för tillverkning av halvledarmaterial för kraft- och högfrekvenselektronik, med specialinriktning på kiselkarbid och galliumnitrid.

 

www.epiluvac.com