chain.jpg

Enjay

Enjay AB i Malmö är ett miljöteknikföretag specialiserade på energieffektivisering. Enjay återvinner energi i utmanande ventilationsmiljöer.

 

www.enjaysystems.com