chain.jpg

DVel

Malmöbaserade DVel har under flera år byggt upp en specialistkompetens inom test- och mätsystem. Som Öresundsregionens främsta LabVIEW-experter utvecklar de system för tillämpningar med höga krav på mätningar.

www.dvel.se