chain.jpg

divM Solutions

divM Solutions AB i Malmö erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom produktutveckling och industrialisering. Man erbjuder kompletta projektåtagande, från idé till färdig hårdvara, med fokus på kunden, och att tar fram lönsamma produkter eller kostnadseffektiva industrilösningar.

 

www.divm.se