chain.jpg

divM Solutions

divM Solutions AB i Malmö erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom produktutveckling och industrialisering. Man erbjuder kompletta projektåtagande, från idé till färdig hårdvara, med fokus på kunden, och att tar fram lönsamma produkter eller kostnadseffektiva industrilösningar.