chain.jpg

Clemendo

Clemendo i Helsingborg är en av marknadens främsta aktörer inom formulerad kemi. Med de tre varumärkena Lahega, Liv, Strovels samt Private Label erbjuder Clemendo helhetslösningar för rengöring och hygien.

www.clemondo.se