chain.jpg

Carl F

Carl F i Malmö är ett tjänsteproducerande företag som arbetar med avfalls- och materialhantering i sydvästra Skåne. Man tillhandahåller även kranbilar för transport och lyft, och har egen sorteringsanläggning för avfall.

 

www.carlf.se