chain.jpg

Boliden Bergsöe

Boliden Bergsöe i Landskrona är Nordens enda sekundära smältverk för bly och en av Europas största återvinnare av förbrukade blybatterier. 

 

www.boliden.com