chain.jpg

Bli medlem i IUC Syd

Här får du nya kunskaper, nya nätverk - välkommen som medlem hos oss!

Välkommen till oss!

Läs här vår broschyr om värdet av att vara medlem hos oss, om våra nätverk och om andra insatser vi kan erbjuda dig.

Vi erbjuder våra medlemsföretag ett brett utbud av tjänster och aktiviteter riktade till såväl företagsledning som anställda. För att få ut mesta möjliga värde av medlemskapet är det en fördel om olika personer, med olika funktioner i företaget, är engagerade och tar del av aktiviteterna.

Många gånger är en företags- och tillväxtanalys det som tydliggör behoven och som lägger grunden för fortsatta insatser. Dessa kan handla om kompetensutveckling, om att få en bättre omvärldsbevakning, få tillgång till forskning och utveckling, att i olika nätverk träffa andra företag, dela erfarenheter och lära av andras framgångar och misstag.

Några av de områden som vi arbetar med:

 • Strategisk kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 • Digitalisering - Automation - Robotisering
 • Big Science Sweden - att leverera till forskningsanläggningar
 • Produktionseffektivisering och verksamhetsutveckling med Lean
 • Hållbarhet - energieffektivisering

 

Service- och medlemsavgifter 2019:

MEDLEMSKAP BAS ger dig följande:

 • Företagsanalys
 • Teknikworkshop
 • Forskning/Utveckling
 • 20 % rabatt på utbildningar
 • 20 % rabatt på Tech Day
 • Omvärldsanalyser

Årlig serviceavgift, Medlemskap Bas, för företag med:

1-10 anställda: 5 000 kr
11-25 anställda: 10 000 kr
26-50 anställda: 15 000 kr
51-100 anställda: 20 000 kr
101-249 anställda: 25 000 kr
250- anställda: 30 000 kr

Medlemskap i enskilt nätverk:
10 000 kr/företag och nätverk (läs om nätverken i broschyren, länk ovan).

 

MEDLEMSKAP PLUS ger dig följande:
Företagen som väljer att bli Plusmedlemmar får tillgång till hela innehållet i basmedlemskapet, dessutom ingår två platser i samtliga nätverk (läs om nätverken i broschyren, länk ovan).

Årlig serviceavgift, Medlemskap Plus, för företag med:

1-10 anställda: 15 000 kr
11-25 anställda: 25 000 kr
26-50 anställda: 35 000 kr
51-100 anställda: 45 000 kr
101-249 anställda: 60 000 kr
250- anställda: 80 000 kr

Klicka här för att bli medlem eller för att anmäla er till Nätverkstan.