chain.jpg

Bli medlem i IUC Syd

Här får du nya kunskaper, nya nätverk - välkommen som medlem hos oss!

Välkommen till oss!

Klicka här för information om medlemskap 2021

Klicka här för information om projekt och andra insatser, aktuella under 2021

Vi erbjuder våra medlemsföretag ett brett utbud av tjänster och aktiviteter riktade till såväl företagsledning som anställda. För att få ut mesta möjliga värde av medlemskapet är det en fördel om olika personer, med olika funktioner i företaget, är engagerade och tar del av aktiviteterna.

Många gånger är en företags- och tillväxtanalys det som tydliggör behoven och som lägger grunden för fortsatta insatser. Dessa kan handla om kompetensutveckling, om att få en bättre omvärldsbevakning, få tillgång till forskning och utveckling, att i olika nätverk träffa andra företag, dela erfarenheter och lära av andras framgångar och misstag.

Några av de områden som vi arbetar med:

  • Strategisk kompetensutveckling och kompetensförsörjning
  • Digitalisering - Automation - Robotisering
  • Big Science Sweden - att leverera till forskningsanläggningar
  • Produktionseffektivisering och verksamhetsutveckling med Lean
  • Hållbarhet - energieffektivisering