chain.jpg

Allt om medlemskap

Välkommen till oss!

Som medlem i IUC Syd går du kostnadsfritt på våra seminarier, deltar utan avgift i ett av våra nätverk, är synlig på vår hemsida med logotype och företagspresentation, deltar till ett reducerat pris på våra egna konferenser och tar del av vårt kontaktnät, såväl till andra företag som till universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som med kunskap och kapital kan bidra till företagets utveckling.

Aktiviteter för ny kunskap, samverkan och affärsutbyte
IUC Syd erbjuder en rad aktiviteter inom olika verksamhetsområden. Exempel på några nyckelområden är (projekt inom parentes):

  • Verksamhetsutveckling med Lean (Hållbar konkurrenskraft)
  • Industriell plattform - att leverera till ESS, MAX IV och andra forskningsanläggningar
  • Kompetensförsörjning (Industrinatten)
  • Kompetensutveckling (Smart industrikompetens)
  • Digitalisering (Indigo)
  • Affärsutveckling med Marknad/Sälj
  • Teknikutveckling – teknikskiften, förändringsledning (Smart innovation, Techday)
  • Energieffektivisering (Smart energi)
  • Internationalisering (GISS)

Som medlem påverkar du vilka områden vi prioriterar. Det är företagens behov som ska styra innehållet.

Årsavgift för medlemskap i IUC Syd (företag och organisationer)

1 – 10 anställda                                  4 000 kr
11 – 25 anställda                                7 500 kr
26 – 50 anställda                             10 500 kr
50 -                                                     14 000 kr

 

Kommuner

< 20 000 invånare                              5 000 kr
20 000 – 30 000 invånare              10 000 kr
30 000 – 100 000 invånare            20 000 kr
100 000 – invånare                          50 000 kr    

I medlemsavgiften ingår kostnadsfritt deltagande i ett av våra nätverk (4 träffar om året, två kan delta från samma medlemsföretag). Ordinarie avgift för nätverksdeltagande är 12 500 kr per nätverk.

I medlemsavgiften ingår också kostnadsfritt deltagande i klustrets halvdagsseminarier, sex per år. Medlemmar har 10 % rabatt på alla övriga publika evenemang.

”För oss innebär medlemskap i IUC Syd att vi fått en bra kontaktyta eftersom det återkommande arrangeras aktiviteter och tillfällen att mötas, som intressanta seminarier. Då tar man de där kontakterna som man kanske tänkt på länge, men som inte blivit av. En verklig styrka med att vara med i nätverk, är att träffa andra företag med lokal förankring. Vi kan besöka varandra, se hur andra gör. Tillsammans med kunskapsdelarna på nätverksträffarna har detta blivit en jätteviktig källa till inspiration.” Gea Alsterberg, produktionsansvarig på Arkitektkopia i Malmö.