chain.jpg

Akzo Nobel

Akzo Nobel är ett globalt färg- och beläggningsföretag, och tillverkare av specialkemikalier. Företagets produkter används i tillverkningsprocessen i många branscher.

 

 

www.akzonobel.com