blue-abstract-glass-balls.jpg

Leverantör? Leveransadress etc här!

Fakturor till IUC Syd

Leveransadress: Fakturor till IUC Syd ska mejlas till inbox.lev.20813@arkivplats.se. OBS: Endast en faktura per mejl, och ingen information i mejlet (den kommer då inte fram).

Fakturan ska vara märkt med:

  • Projektnummer
  • Projektnamn
  • Vår referens, dvs. beställaren hos oss

På fakturan ska det framgå vad fakturan avser - tjänst/produkt - och vilken tid (datum eller period) som fakturan avser.

Vi tackar för hjälpen - tillsammans gör vi hanteringen smidig!