CAR

Träff i CAR-projektet 31 oktober 2018

Inbjudan till träff i CAR för framtidens elfordonsystem den 31 oktober i Malmö 

Det talas mycket om de nya elfordon och hybrider som lanseras och som ökar i försäljning. Mindre sägs om vilka konsekvenser utvecklingen inom elfordon kommer att få på befintliga företag och branscher. Många kommer att påverkas av övergången och det finns stort intresse av att diskutera dessa frågor. Vid vårt första nätverksmöte i vårt elfordonsnätverk inom CAR önskade ett antal deltagare fortsätta diskutera effekterna av omställningen till elfordon i ett bredare perspektiv, där också inverkan på andra branscher än bilbranschen beaktas.

Vid nästa nätverksmöte i Malmö, 31/10 kl 8.15-10.15, kommer fokus att läggas på dessa frågeställningar. Mats Larsson, som sedan 2004 studerat dessa frågor och skrivit om dem i ett antal böcker, inleder och vi kommer sedan i grupper att diskutera vidare. Vi får även besök av en utvecklare inom elfordon.

Inbjudan är öppen för alla, både du som tidigare anmält intresse att delta i detta framtida nätverk, du som var med på första träffen och du som ännu inte varit med men har intresse av elfordon, laddinfrastruktur och allt annat som påverkas av en transformation till eldrivna fordon.

Varmt välkomna till en intressant förmiddag!
Mats Larsson och Joakim Thureson, Projektledningen för CAR

PROGRAM OCH ANMÄLNINGSLÄNK HÄR!

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-10-31 kl. 08:15

Slutdatum: 2018-10-31 kl. 10:15

Plats: Meddelas senare