BIGSS2

Teknikworkshop - Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Denna workshop ingår i programmet för Skåne Innovation week

Teknikworkshop i Malmö 29 maj 2018, kl 08.30 - 15.30: Hur kan du öka värdet i dina affärer? 

Tar du betalt för det du gör? Idag levererar du kvalificerade produkter till dina kunder. Men vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det ”bara” produkten eller är det kompetens, erfarenhet, kunnande, logistik eller projektledningen som är det egentliga värdet för kunden.

INBJUDAN HÄR

Produktion2030 (ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas) arbetar bland annat med satsningar för att föra ut forskning till små och medelstora företag. IUC medverkar i detta arbete genom att arrangera teknikworkshops dit företag bjuds in för att diskutera forskningsresultat, och konkreta användningsområden ute i företagen.

Varje workshop kan ta emot 6-8 företag. Workshopen i Malmö är en del i denna satsning.

För information, kontakta Joakim Thureson, joakim.thureson@iucsyd.se

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-05-29 kl. 08:30

Slutdatum: 2018-05-29 kl. 15:30

Plats: Östergatan 39, Malmö