06EC3822_Campus_aerial_view.jpg

Studieresa till forskningsanläggningar i England

Vi reser till ISIS och Diamond Light Source, utanför Oxford. Vilka teknikutmaningar står anläggningarna inför? Vad krävs för att bli leverantör?

Är du intresserad av att leverera till forskningsanläggningarna?


I februari i år besökte Industriell plattform forskningsanläggningarna ISIS och Diamond Light Source, i närheten av engelska Oxford. Dessa anläggningar kan jämföras med ESS och MAX IV, men har varit igång sedan 1985 respektive 2007, och har alltså hunnit en bit längre i sin utveckling. Den 28-30 november gör vi en ny resa tillsammans med företag till dessa anläggningar! Från England är intresset stort för framtida samarbete med innovativa, kompetenta svenska leverantörer.

OBS: Vi tar nu emot anmälningar från företag som är intresserade av att leverera till forskningsanläggningarna och som vill följa med på studieresa till England! Vi kommer att skicka över en lista till kontaktpersoner i England. Den kommer att innehålla företagsbeskrivningar/kompetensbeskrivningar för de företag som anmält intresse. Studieresan i november kommer bland annat att erbjuda workshops inom olika teknikområden. 

Kontakta oss för mer information och frågor, och för anmälan till studieresa:
Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411
Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, 0725-544865

Praktisk information kring studieresa till England 28-30 november 2016

Anmälan till studieresa

Kalenderinformation

Startdatum: 2016-11-28 kl. 08:00

Slutdatum: 2016-11-30 kl. 17:00

Plats: Oxford, England