SmartInnovatonSid1beskuren.jpg

Ny start: Smart innovation, Strukturerad försäljning och smarta erbjudanden

Vårt treåriga projekt inom Innovation, med fokus på innovationsprocesser och förändringsledning, fortsätter med nya projektstarter under 2017.

24 januari, kl 13 – 17, har vi Projektstart, Smart innovation - Strukturerad försäljning och smarta erbjudanden, i Skåne Nordost. På dagens program: Introduktion till programmet och kartläggning - hur kunden skapar värde.

För mer information och anmälan, kontakta: Frida Tibblin Citron, 0761-44 33 81, frida@iucsyd.se

Läs informationsblad här

Kalenderinformation

Startdatum: 2017-01-24 kl. 13:00

Slutdatum: 2017-01-24 kl. 17:00