SmartI600

Utbildningar och aktiviteter, Smart Industrikompetens

I februari fortsätter utbildningar och aktiviteter inom vårt projekt Smart Industrikompetens - ett projekt där medarbetare och ledning i de deltagande företagen kommer att kompetensutvecklas inom strategiskt viktiga områden. Förutom rena utbildningar handlar det om seminarier, ledarnätverk etc. 

Företagen har inventerat sina behov ner på individnivå. Utbildningar, seminarier etc kommer att löpa under året, inom ett brett spektrum av områden. Det handlar till exempel om produktionsteknik och underhåll, administration, IT, marknadsföring och försäljning, språk (till exempel teknisk engelska, affärstyska, svenska som andraspråk), ledarskap, affärsutveckling, arbetsmiljö.

Information om aktuella aktiviteter finns här.

Välkommen att kontakta oss för mer information om vårt treåriga projekt Smart Industrikompetens!

Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd,se, 0706-841937
Claes Nilsson, claes.nilsson@iucsyd.se, 0707-661791

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-02-01 kl. 09:00

Slutdatum: 2018-02-01 kl. 16:00

Plats: -

- Claes3

Claes Nilsson

Projektadministratör Smart Industrikompetens 2.0

Mobil: 070-7661791