10aprilberg

Skapa mervärde med värderingar

Ge värdegrunden en chans att göra underverk!

Om hur man tar värderingar från skyltfönstret, till att skapa mervärde i det dagliga arbetet - och om att bemöta maktmissbruk 

Välkommen till en förmiddag där vi tar upp hur man rent praktisk går från vackra ord till handling så att värdegrunden verkligen kommer till nytta. Mot slutet får du också ta del av en lathund, kopplad till värdegrunden, som blir ett verktyg mot maktmissbruk och övergrepp. 


NÄR: 10 april, 09.30-12.00
VAR: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6 A, Malmö

Mer information och anmälan här

OBS: Detta är ett medlemserbjudande för medlemmar i IUC Syd eller något annat av Skånes kluster.

Kan någon se att ni har sköna värderingar? Attrahera framtidens talanger och konsumenter med värderingar som genomsyrar verksamheten. Vi tar upp hur man undviker att hamna i tomhetsfällan och hur man fångar upp de möjligheter värderingar skapar. Mot slutet får du ta del av en lathund som ni kan använda i arbetet mot maktmissbruk och övergrepp.

Ur innehållet: Varför värderingar är grundbulten i motivation och en positiv arbetsmiljö. Hur man kopplar organisationens värderingar till alla förändringsnivåer inom en organisation: omgivning, beteende, kunskap/expertis, värdering/föreställningar, identitet, högre syfte.

KONTAKT: Io Skogsmyr, io.skogsmyr@sbhub.se, 072 966 30 00

Seminariet är en del av arbetet med jämställd regional tillväxt som drivs av Region Skåne, med finansiering från Tillväxtverket

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-04-10 kl. 09:30

Slutdatum: 2018-04-10 kl. 12:00

Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6 A, Malmö