people7.jpg

26 november - Framtidens industri

- Vart är vi på väg?

Välkommen till seminarium: Framtidens Industri - trender, scenarier och möjligheter för den svenska industrins konkurrenskraft.

Hur måste svensk industri förändras för att klara framtiden? Det är svårt att sia om framtiden men olika trender och drivkrafter i samhället ger oss olika perspektiv som vi måste förhålla oss till. 

Vad behövs för att göra svensk industri konkurrenskraftig i ett framtidsperspektiv? Och hur kan svensk innovation och konkurrenskraft främjas genom samarbete mellan industrin och industriforskningsinstituten?

Swerea har under våren 2015 genomfört en studie av framtidens industri med fokus på drivkrafter, trender och scenarier som påverkar svenskbaserad industris konkurrenskraft. 

Studien, som gjordes i samarbete med Kairos Future, är sammanfattad i en rapport som baseras på analyser av trender och drivkrafter, ett expertseminarium med nyckelpersoner inom svensk industri, djupintervjuer och en kundundersökning.

Välkommen till ett spännande frukostseminarium om Framtidens Industri!

Programmet i korthet:

  • Jenny Bramell, VD IUC Syd, hälsar välkommen
  • Göran Carlsson, koncernchef Swerea: Presentation av rapporten Framtidens Industri
  • Mats Lundin, VD Swerea Ivf: Presentation av Swerea - uppdrag, kunskapsområden och samarbetsformer
  • Anna Hall, vVD IUC Syd: Presentation av Industrikluster IUC Syd, den industriella framtiden i Skåne och aktuella utvecklings- och finansieringsmöjligheter
  • Diskussion och publikfrågor

Frukost serveras från kl. 08.00 
Seminariet är kostnadsfritt. No-show utan avanmälan faktureras med 150 kr.

Anmälan och frågor
Kontakta Anna Hall, IUC Syd, för frågor: 0725-544865

ANMÄL DIG VIA DENNA LÄNK: http://goo.gl/forms/2MDMoGMtCY
Anmälan senast 24 november 

VÄLKOMMEN!

Kalenderinformation

Startdatum: 2015-11-26 kl. 08:00

Slutdatum: 2015-11-26 kl. 10:00

Plats: St Gertrud, Östergatan 7 B i Malmö