lights-night-dark-abstract.jpg

Frukostseminarium med FKG, Fordonskomponentgruppen

VAR: MINC, Anckargripsgatan 3 i Malmö

NÄR: 2 februari 2018, kl 08.00 - 11.00

Inbjudan som pdf här

FKG - Fordonskomponentgruppen och IUC Syd bjuder in till information om ett antal finansierings- och utvecklingsmöjligheter för små och medelstora företag:

  •        Staten satsar årligen 400 MSEK på projekt för utveckling inom fordonsindustrin. Programmet heter Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) och FKG kan ge stöd till företag som vill söka. Målsättningen med projekten är ökad konkurrenskraft, minskade antal skadade i trafiken och minskad miljöpåverkan. Över 400 företag har hittills deltagit i olika projekt.           
  •        IUC Syd startar upp projektet CAR (Creating Automotive Renewal). Inom projektet kommer vi i samarbete med kommuner, företag, universitet och forskningsinstitut att bygga upp konkurrenskraftiga elfordonssystem.
  •        IUC Syd driver projekten Indigo och SMART Innovation, där företag erbjuds stöd inom digitalisering och automation. Deltagande företag får hjälp att ta nästa steg i sin utveckling inom dessa områden.

Alla dessa satsningar riktar in sig på företag som vill utveckla produkter och tjänster eller driva utvecklingen av sin egen verksamhet ett steg längre.

Målgruppen: Projekten och seminariet är öppna för olika typer av företag, t ex producerande företag i olika branscher, underleverantörer eller produktägare, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsultverksamheter och It-företag.

Välkommen till information:

När: Fredagen den 2 februari 08.00-11.00 (Registrering och kaffe 08.00. Seminariet börjar 08.30.)

Var: MINC, Anckargripsgatan 3, Malmö.

Seminariet är kostnadsfritt

Klicka här för anmälan senast 26 januari.

För mer information och frågor: Kontakta leif.ohlsson@fkg.se, 0705 834 333, och mats.larsson@iucsyd.se, 0733 55 24 11

Välkommen!

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-02-02 kl. 08:00

Slutdatum: 2018-02-02 kl. 11:00

Plats: MINC, Anckargripsgatan 3 i Malmö