CirkularEkonomi (1)

Är du redo för nya affärer?

OBS: Seminariet kring affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi den 11 maj är inställt, men kontakta Frida Tibblin Citron för att höra mer om våra fortsatta planer på att köra ett program kring cirkulär ekonomi inom ramen för projektet Smart innovation!

På seminariet den 11 maj får du konkreta exempel på hur du kan bygga upp cirkulära flöden i företaget. Vi introducerar Smart innovation med cirkulär ekonomi – ett projekt där företag får professionellt stöd att arbeta med cirkulära affärsmodeller.

Cirkulär ekonomi är en uppsättning verktyg för att reducera kostnader för tillverkning, distribution och för att återanvända spill och andra resurser. För företag som använder sig av Lean Production eller andra förbättringsmetoder är cirkulär ekonomi ett nästa steg för att öka sin konkurrenskraft. Många kunder, både inom näringslivet och inom den offentliga sektorn, utvecklar sina verksamheter mot cirkulärt tänkande.

För dig som leverantör blir det därför viktigt att sätta dig in i vad cirkulär ekonomi innebär, och nu bjuder vi in till ett inspirationsseminarium :

När? 11 maj, 2017, kl 08.30-10.00. Registrering från 08.00, kaffe.
Var? Eslövs stadshus, Gröna torg 2, Eslöv

Anmälan via denna länk senast den 5 maj: LÄNK TILL ANMÄLAN
Inbjudan som pdf här

Seminariet är en del av det Vinnovafinansierade projektet Circles som Hållbar Utveckling Skåne driver, och är därför kostnadsfritt.

VÄLKOMMEN!
Industrikluster IUC Syd och Hållbar Utveckling Skåne

För mer information, kontakta Mats Larsson, 0733-552411, mats.larsson@iucsyd.se

Program:
• Introduktion till cirkulär ekonomi
Helena Nilsson, Hållbar Utveckling Skåne
• Skapa nya affärer med cirkulär ekonomi
Mats Larsson, IUC Syd
• Konkreta exempel på hur företag drar nytta av cirkulär ekonomi i sina affärer redan idag
o André Zandelin, VD på Accus, Framtidens skyltar visar vägen. En förstudie inom cirkulär ekonomi
o Åke Rosén, utvecklingschef, Gaia Biomaterials
o Jens Thulin, rådgivare Cirkulär affärsutveckling, Godsinlösen Nordic
• Nästa steg: Introduktion till Smart Innovation med cirkulär ekonomi, ett program med 5 halvdagars nätverksträffar och 24 timmars projektstöd på ditt företag.
Frida Tibblin Citron, IUC Syd

Cirkulär ekonomi kan handla om att dela resurser med andra företag istället för att bygga upp egna, identifiera resurser som underutnyttjas och göra mer av dessa, tänka nytt kring produkter och tjänster eller att bygga upp produkter med moduler och standardisera komponenter för att reducera tillverkningskostnader. Cirkulär ekonomi öppnar upp för nya möjligheter, samarbeten och partnerskap med andra företag för att se på resurser och deras värde på ett helt nytt sätt.

 

Kalenderinformation

Startdatum: 2017-05-11 kl. 08:30

Slutdatum: 2017-05-11 kl. 10:00