Lean med lego

Leanspel 24 november 2017

Prova på Lean och bli ett Smart företag!

Prova på Lean och bli ett Smart företag! – en unik chans att påtagligt få uppleva positiva resultat av förändringsarbete. En riktig energikick!

Under en engagerande dag där vi utgår från principerna i Lean, pratar vi om förändrings- och förbättringsarbete, vad som krävs för att lyckas med förändringsarbete och hur man får personalen med sig. Seminariet varvar teori med praktik och det här är en unik chans att få spela Lean-spelet. En riktig energikick där deltagarna mycket påtagligt får uppleva positiva resultat av förbättringsarbete. 

NÄR: 24 november,kl 9 - 15
VAR: Plats meddelas senare

Anmälan och mer information: Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-863225

Kalenderinformation

Startdatum: 2017-11-24 kl. 09:00

Slutdatum: 2017-11-24 kl. 15:00

Plats: Meddelas senare