lightbulbs.jpg

Träff i Leannätverket

Träff för deltagare i Leannätverket

Kontakt: Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-863225

Kalenderinformation

Startdatum: 2017-11-08 kl. 09:00

Slutdatum: 2017-11-08 kl. 12:00

Plats: Chris Marine, Stenyxegatan 3, Malmö