lightbulbs.jpg

Hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean

28/8 - Välkommen till inspirationsträff inom Produktionslyftet: Hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean

IUC Syd och Produktionslyftet med partner bjuder in till dialog, samverkan och inspiration på Elisefarm Golf Club i Hörby den 28 augusti 2018 – tema Hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean.

Att löpande förbättra och förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ett hållbart ledarskap samt att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning.

Vi kommer gå igenom vad som krävs för förnyelse i grunden där ni inspireras av principerna för Lean ledarskap samt får möjlighet att lyssna till ett företag som tidigare gjort en liknande resa. Här får du en chans att se vad som är möjligt, men också vad som krävs.

Datum: 28 augusti
Tid: 08:30-12:00 med efterföljande lunch och möjlighet till coachning
Plats: Elisefarm Golf Club · Hörby

Klicka här för anmälan och program!

Kontakt: Bengt Gebert, 0706-86 32 25 eller bengt.gebert@iucsyd.se

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-08-28 kl. 08:30

Slutdatum: 2018-08-28 kl. 12:00

Plats: Elisefarm Golf Club · Hörby