I FOKUS: Innovation och produktutveckling, seminarium 1 mars

Produktutveckling för legotillverkare och innovationsbolag – Design, varumärken och patent, hur jag skyddar mina idéer?

Kom och få inspiration och verktyg för din produktutvecklingsresa! Morgonens inspiratörer, Ingela Stenberg, IPR & Innovation, och Johan Lundgren, Zenit design, ger en rad konkreta exempel på hur du går från idé till riktig produkt, och hur du skapar affärsnytta och skyddar dina idéer.

Johan Lundgren: Gräv där du står men var inte rädd att ta hjälp utifrån. En industridesigner kan hjälpa till med att definiera en produkt, utforma den och se till att den blir framtagen.  Johan Lundgren visar exempel och pratar om design, konstruktion och innovation.

Ingela Stenberg: Hur kan innovationsbolag skydda sina idéer? Du kan bygga värden i ditt bolag och skapa affärsnytta med immateriella rättigheter. Ingela Stenberg berättar om hur du skyddar teknisk utveckling via patent, design och varumärken samt ger exempel på nyttan av IP-strategier.

ANMÄLAN: Anmäl dig senast 25 februari via denna länk

För mer information och frågor, kontakta: Anna Hall, 0725-544865, anna.hall@iucsyd.se

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande. Now show utan avanmälan faktureras med 200 kr. 

INBJUDAN SOM PDF HÄR

VÄLKOMMEN!

Kalenderinformation

Startdatum: 2016-03-01 kl. 08:30

Slutdatum: 2016-03-01 kl. 10:30

Plats: St Gertrud konferens, lokal Klara Bager, Östergatan 7 B, Malmö