blue-abstract-glass-balls.jpg

Hållbart ledarskap, 19 mars 2019

Välkommen till Produktionslyftets Startprogram. Fem träffar kring hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean.

Att löpande arbeta med förbättringar kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ledarskap och att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva arbetet i rätt riktning.

Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i Malmö med start den 19 mars 2019.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR!

KONTAKT: 
Bengt Gebert, IUC Syd, 070-686 32 25, bengt.gebert@iucsyd.se
Jenny Bramell, IUC Syd/Produktionslyftet, 070-962 91 50, jenny.bramell@produktionslyftet.se

Arrangeras av IUC Syd inom ramen för Produktionslyftet

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-03-19 kl. 09:00

Slutdatum: 2019-03-19 kl. 16:00

Plats: Malmö