HallbarBeskuren

Hållbar Konkurrenskraft, Leanutbildning träff 4

Leanutbildning, träff 4 inom projektet Hållbar konkurrenskraft

Kontakt: Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-544865

Kalenderinformation

Startdatum: 2017-11-28 kl. 09:00

Slutdatum: 2017-11-28 kl. 12:00

Plats: Meddelas senare