city-lights-night-industry.jpg

Vill du växa internationellt?

Projektet GISS ger stöd till verksamheter som vill växa internationellt - välkommen till informationsmöte den 5 december i Malmö!

IUC Syd deltar i ett samverkansprojekt, Grow International Southern Sweden, initierat av Invest in Skåne. Här får företag i Blekinge och Skåne stöd i sitt internationaliseringsarbete genom kunskapsintensiva tematräffar och konsultstöd ute i företaget. Intresserad?

Välkommen till informationsmöte!

NÄR: 5 december 2016, kl 8.30 - 12.00
VAR: St Gertrud, Östergatan 7B, Malmö, lokal Bertha Bager

Läs inbjudan här!

Kontakt: Anna Hall, anna.hall@iucsyd,se, Mikael Byström, mikael.bystrom@skane.com

Kalenderinformation

Startdatum: 2016-12-05 kl. 08:30

Slutdatum: 2016-12-05 kl. 12:00

Plats: St Getrud, Malmö