lightbulbs.jpg

Framtiden är här!

Välkommen att diskutera vägar att stärka konkurrenskraften i våra skånska företag

OBS: Denna inbjudan riktar sig till näringslivsenheter i skånska kommuner

Industrin går som tåget och står inför många utmaningar. Förändrade beteenden, digitalisering och ökad konkurrens genom globalisering. Tillsammans kan vi hjälpa företagen att vända dessa utmaningar till möjligheter.

VAD? Vi bjuder in er på näringslivsenheterna i skånska kommuner för att tillsammans med partners inom
innovationssystemet samtala om de behov som finns för att stärka näringslivet.

HUR? Genom att ge företag verktyg och stöd för att ta sig an utmaningarna skapar vi gemensamt en stark framtid för industrin i Skåne. Därför vill vi ta tillvara på de insikter och erfarenheter ni besitter i kommunerna utifrån näringslivet i er kommun.

MER? Ni kommer ta del av konkreta tips från Charlotta Rydholm, .tobegin som ger insikter om hur man arbetar med förändringsarbete. Aurora
Percovich Gutierrez, Media Evolution berättar om hur man kommunicerar inkluderande i en allt mer globaliserad värld.

När? Den 5 december i Malmö eller den 6 december i Kristianstad.

Varför? För att fånga upp näringslivets utmaningar ­­och skapa ett attraktiv erbjudande med utvecklingshjälp till skånska företag för att stärka deras konkurrenskraft.

För vem? Näringslivsenheter i skånska kommuner.

Tid? Kl 11.30 - 14.00 inklusive lunch.

Kostnad? Kostnadsfritt. Vi bjuder på lunch! (No show faktureras 300 SEK)

Adresser? Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, 211 19 Malmö// Krinova, Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad.


Anmälan till Malmö här

Anmälan till Kristianstad här

Hjärtligt välkomna!
IUC Syd och Media Evolution

Inbjudan som pdf här

Kontakt: Frida Tibblin Citron, frida@iucsyd.se, 0761-443381, Sara Ponnert, sara@mediaevolution.se, 070 -610 75 96

Media Evolution - är ett community som främjar innovation och tillväxt i Sydsveriges
digitala industrier genom samarbete och kunskapsdelning.

IUC Syd - en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan i Skåne.

Under 2018 kommer vi att utföra en rad evenemang runt om i Skåne där vi kommer att förmedla kunskap utifrån det skånska näringslivets behov. Vi kommer att coach ett antal företag i förändringsarbete och vi kommer även träffa företagen för att informera om innovationssystemets möjligheter.

Kalenderinformation

Startdatum: 2017-12-05 kl. 11:30

Slutdatum: 2017-12-05 kl. 14:00

Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö