Nätverksträff i Smart Energi Skåne (Östra Skåne)

Smart Energi Skåne är ett treårigt projekt som riktar sig till företag i Skåne. Deltagande företag använder mycket energi i produktionen och har ett intresse av att reducera sin energianvändning. I projektet ingår lärande tematräffar.
Denna tematräff riktar sig till företag som är anmälda till projektet.
Intresserad av att veta mer? Kontakta Mats Larsson, 0733-552411.

Läs broschyr här

Projektet genomförs med finansiellt stöd från EU, Regionala strukturfonden.

Kalenderinformation

Startdatum: 2016-02-09 kl. 13:00

Slutdatum: 2016-02-09 kl. 16:30

Plats: Smekab/Saferoad, Kristianstad