Digitalisering - vikten av att ha en strategi

Välkommen till ett halvdagsseminarium kring Digitalisering - vikten av att ha en strategi. Tid: April. Datum och plats meddelas senare. För information, kontakta Anna Hall.