Additiv tillverkning - möjligheter, begränsningar, framtidsspaningar

Välkommen till ett halvdagsseminarium kring Additiv tillverkning - möjligheter, begränsningar, framtidsspaningar. Seminariet arrangeras i samverkan med Swerea/IVF. Tid: Maj. Datum och plats meddelas senare. För information, kontakta Jenny Bramell.