Teamledare.png (1)

Nätverksträff för gruppen Teamledare

Du är välkommen att delta i årets första nätverksträff den 5/3 kl 9-12. Nätverksträffen kommer att handla om omvärldsanalys med fokus på frågor som rör teamledning.

Vi ser en allt mer komplex värld som förändras i snabb takt. Varje företag behöver förstå och analysera hur dessa förändringar påverkar dem nu och i framtiden. Tillsammans kommer vi gå igenom några olika verktyg för omvärldsbevakning, som ”De tre världarna”, "Att arbeta i tretakt” och ”Konsekvensträdet”. Vi plockar ut intressanta och viktiga trender och jobbar utifrån dessa.

Vår första nätverksträff kommer hållas tillsammans med funktionsnätverket HR. Presentationen av verktyg för omvärldsbevakning kommer ske gemensamt och mer specifika diskussioner görs i separata "breakout rooms".

Varmt välkommen den 5 mars!

Program
09.00 - 09.15: Omvärldsintroduktion
09.15 - 09.30: "Breakout rooms" med diskussion kring trender som ni ser
09.30 - 10.00: Presentation av verktyg för omvärldsbevakning
10.00 - 10.10: Paus
10.10 - 11.10: Testa verktygen
11.10 - 11.20: Paus
11.20 - 12.00: Summering och avslut

Praktisk information
Datum: 5 mars
Tid: 09.00 - 12.00
Plats: Teams (länk skickas ut via mejl dagarna innan träffen)
Nätverksledare: Christine Harde, christine.harde@iucsyd.se och
Samir Halimanovic, samir.halimanovic@iucsyd.se

KLICKA HÄR FÖR MER INFORMATION

Vid intresse av att delta i våra nätverk kontakta yra.obrink@iucsyd.se

Har du några frågor eller funderingar inför träffen är du varmt välkommen att kontakta Yra Olsen Öbrink på 072-711 17 18 eller yra.obrink@iucsyd.se

Kalenderinformation

Startdatum: 2021-03-05 kl. 09:00

Slutdatum: 2021-03-05 kl. 12:00

Plats: Digital träff