blue-abstract-glass-balls.jpg

3/9 Teknikworkshop

Välkommen till Teknikworkshop den 3 september!

Tema för denna workshop: Testbäddar - Additiv tillverkning för stora komponenter samt det digitala informationsflödet.

Industriell additiv tillverkning är en verklighet i allt fler företag, från enkla plastleksaker till komplexa flygplanskomponenter i superlegeringar. För att dra nytta av additiv tillverkning behövs förståelse för möjligheterna: Vad kan vårt företag erbjuda våra kunder tack vare additiv tillverkning? Välkommen till en teknikworkshop via Produktion2030 som särskilt tar upp nya möjligheter med additiv tillverkning för stora produkter, värdekedjor för industrinytta och digitalisering.

KLICKA UPP MER INFORMATION, PROGRAM OCH ANMÄLAN HÄR

Kontakta Pia Holmberg för mer information: Pia Holmberg, pia.holmberg@iucsyd.se072-739 12 52

 

Små och medelstora tillverkningsföretag är viktiga för Sverige. Produktion2030 erbjuder möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder. Genom teknikworkshoppar ges företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft. Workshopen är kostnadsfri.  

Kalenderinformation

Startdatum: 2020-09-03 kl. 08:30

Slutdatum: 2020-09-03 kl. 12:00

Plats: Webben