Kristianstad27aug

Industriföretagare – har du rätt kompetens i företaget?

Välkommen till en morgon där vi ser på möjligheter att tillsammans säkra framtida kompetensförsörjning.

Utan industrin stannar Sverige och utan ny kompetens stannar industrin. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är kärnfrågor för dagens industriföretag. Bästa vägen att arbeta med frågorna är att samverka över gränserna – mellan industri, akademi och det offentliga, och mellan företag.

Industriföretagare – har du rätt kompetens i företaget för att klara krav på tillväxt och konkurrenskraft? Mycket välkommen till en morgon som ger dig snabbrapporter från tre företag som jobbar strategiskt med kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Vad har de gjort? Varför lägger de energi på dessa frågor? Vilket stöd har de fått? 

NÄR: 27 augusti 2020, kl 08.00 – 10.00.
VAR: Solhaga Garden, Slättängsvägen 51, Kristianstad, eller via uppkoppling på webben.
Lokalen på Solhaga Garden kommer att anpassas efter rådande direktiv om fysiska avstånd. Max deltagarantal 50 personer.

Kristianstad kommun, Högskolan Kristianstad och IUC Syd, som tillsammans står bakom denna inbjudan, arbetar från sina respektive håll för en sund och hållbar utveckling i Skånes industri.

Program:

  • Frukost och en kort inledning av initiativtagarna till denna morgonträff.
  • Solhaga Garden, en handelsträdgård i utkanten av Kristianstad, har genom ett pågående projekt på Högskolan Kristianstad (KTP – Knowledge Transfer Partnership) tagit in en nyutexaminerad akademiker som genomför ett utvecklingsprojekt på företaget under 12 månader. Hur går det? Vad innebär det för värde för Solhaga Garden?
  • Movomech, mekanisk industri i Kristianstad, utvecklar lyfthjälpmedel som eliminerar tunga manuella lyft. Movomech arbetar aktivt med kompetensfrågan och deltar just nu i projekt där såväl företagsledning som anställda höjer sin kompetens genom utbildningar och nätverksträffar. Vad betyder insatserna för företaget?
  • Malmberg med huvudkontor i Yngsjö är ett miljöteknikbolag som arbetar med vattenrening, biogas, geoenergi och brunnsborrning. Företaget har växt mycket och anställt många nya medarbetare. Under rekryteringsarbetet har man förstått betydelsen av ett bra ledarskap för att behålla, utveckla och attrahera ny personal. Hur gjorde de och hur lyckades de?
  • Frågor och diskussion. Vad finns det för aktuella insatser just nu? Vart vänder du dig för att diskutera vidare om just dina behov? Bra kontaktpersoner?

 

Anmälan till Joakim Thureson, IUC Syd: joakim.thureson@iucsyd.se, 0732-34 51 58

Kontaktpersoner
Kristianstad kommun: Ella Ekenberg
, ella.ekenberg@kristianstad.se, 044-13 29 41
Högskolan Kristianstad: Mats Åhlander, mats.ahlander@hkr.se, 044–2503739
IUC Syd: Joakim Thureson,
joakim.thureson@iucsyd.se, 0732-34 51 58

Kalenderinformation

Startdatum: 2020-08-27 kl. 08:00

Slutdatum: 2020-08-27 kl. 10:00

Plats: Solhaga Garden, Slättängsvägen 51, Kristianstad, eller via uppkoppling på webben